05 desember 2014

Disse skal være med å forme nytt regjeringskvartal

Statsbygg har innstilt seks team i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg har som intensjon å inngå kontrakt med disse seks etter at klagefristen på 10 dager er utløpt. Honoraret er satt til 1,5 millioner kroner per team. Tilbyderne er evaluert etter to hovedkriterier – kompetanse og oppgaveforståelse.

- Teamsammensetningen har vi vurdert nøye, og med de seks konsulentteamene står vi igjen med en sterk fagkunnskap med god fordeling på profesjon og bakgrunn. Dette er seks team med svært god tverrfaglighet, og med underleverandørene er det også god spredning på medarbeidernes alder og erfaring. Alle teamene har forstått hva som er utfordringene i denne viktige oppgaven, og vi er svært fornøyd, forteller utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud i Statsbygg..

På nyåret vil de valgte temaene starte å jobbe med parallelloppdraget. Målet for oppdraget er å utarbeide velbegrunnede og godt visualiserte forslag til byplanprinsipper og overordnet byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Konsulentteamene vil i mars 2015 levere sine forslag som skal stilles ut i fire uker.

Statsbygg har plukket ut en faglig tung evalueringskomité til å vurdere forslagene fra konsulentteamene når de leveres i mai. Komitéen består av 10 personer og ledes av den danske professoren Jens Kvorning fra Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering.

I tillegg til de formelle teamene har Statsbygg inngått en samarbeidsavtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Med de samme oppgave rammene og fristene skal et studentkurs, parallelt med konsulentgruppene, utarbeide et eget planforslag for det nye regjeringskvartalet. Intensjonen er at studentenes arbeid bringes inn i planarbeidet og kommende diskusjon om byplangrep og byplanprinsipper.

Kilde: statsbygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism