11 februar 2015

Intelligente roboter overtar stadig flere opppgaver

Fire generasjoner Asimo, fra Honda. Foto: Morio
Det kan minne om det som skjedde på 1970-tallet da japanske selskaper tok i bruk roboter i produksjonen. Men de nye typene roboter som tas i bruk i dag er intelligente, det vil si, de er i stand til å ta egne beslutninger og de erstatter i enda større grad menneskers oppgaver.
  • Les også: Roboter rimeligere enn lavkostland om hvordan Tesla kan produsere bilene i USA, fordi robotene har automatisert mye av arbeidet. Mer effektiv produksjon oppveier høyere lønninger.
Prisen på avanserte roboter har falt med over 30 prosent siden 2005. Dette prisfallet forventes å fortsette de neste 10 årene med rundt 22 prosent. Samtidig blir robotene langt mer avanserte. Boston Consulting Group rapporterer om en kraftig vekst i bruken av roboter. I dag står roboter for rundt 10 prosent av produksjonsrutiner. Dette vil øke til 25 prosent i 2025.


George Devol søkte om det første patentene for roboter, allerede i 1954. Sammen med Joseph F. Engelberger stiftet han selskapet Unimation, i 1956, basert på disse patentene.

Foto: Alec Meer
I dag koster det rundt fire dollar (30 kroner) i timen for en robot å foreta standardisert fabrikasjon. Timelønningene i industriland er langt høyere, men også i Kina og andre asiatiske land begynner det å lønne seg å investere i roboter. Hon Hai Precision, som er Apples hoffprodusent av produkter i Kina, begynte å investere å roboter i 2011. Planen er å ha en million roboter på plass som kan utføre rutineproduksjon.

- Teknologien utvikler seg så raskt at den ligger foran vår evne til å bruke den. Den går inn på stadig flere og flere arbeidsområder som før var reservert mennesker. Vi har i løpet av kort tid gått fra industri til kunnskapøkonomi. Vi lever i dag av å skrive, snakke og tenke. Nå kan også dette bli erstattet med maskiner, sier NHH-professor Tor W. Andreassen.

Produktivitetsveksten i Norge og andre vestlige land har vært betydelig lavere på 2000-tallet, sammenlignet med foregående tiår. Økt bruk av roboter og IKT kan endre dette, samtidig som kravene til høyere kvalifisert arbeidskraft vil fortsette å øke.


Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism