01 juli 2016

Teknologi i yrkesfagene

Komplekst snekkerarbeid, her løst på gamlemåten: Kunsten er i dag å finne ut av det optimale samspillet mellom gamle og nye teknikker.
Foto: Decupeur
I Norge, hvor det koster mye å ha folk i arbeid, ender vinnerne opp blant de som evner å automatisere mange av de prosessene som en tidligere gjøre med mer manuelle metoder. Det betyr i praksis at enkelte ferdigheter forsvinner fra yrkene, men krav til nye ferdigheter kommer til.

Tidligere har vi stilt spørsmål ved om dette tilser at vi må velge mellom høvelbenk eller 3D-printer – eller begge deler? Problemstillingen blir i alle fall tydelig når det etter hvert blir et alternativ å 3D-printe treverk, noe som etter hvert trolig blir et alternativ, også ved serieproduksjon og en teknologi som finnes i alle hjem..

I fremtiden er det åpenbart at vi trenger utbredt 3D-kompetanse på alle felt, men i mange fag er allerede dette en stor del av virkeligheten. Dette kommer ganske tydelige fram i disse to filmene, laget ved Høgskolen i Bergen: den ene viser hvordan trappenekkere arbeider, mens den andre følger arbeid med metall.

Når en ny trapp skal lages designes skjer i sin helhet på datamaskinen. Deretter går datamodellene direkte til CNC-fresen, og vi får se hvordan svært avansert trebearbeiding skjer automatisk. Det meste av det manuelle arbeidet handler om oppmåling og montering – en fin miks, og ditto arbeidsdeling mellom menneske og maskin.Selv i arbeidet med å restaurere et gammelt kirkespir kommer datastøttede verktøy til nytte.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism