18 november 2019

Et halvt århundre med Picasso på veggen

I dag er det nøyaktig femti år siden Pablo Picasso signerte Carl Nesjar sitt fotografi av verket han, Nesjar, hadde skapt etter Picassos anvisninger. På denne måten godkjente Picasso verket, som Nesjar hadde overført ved å sandblåse naturbetongen i fasaden. Enn så lenge kan du se Fiskerne på enden av Y-blokka.


Picasso var 75 år da Nesjar møtte ham i Cannes i 1957. Nesjar og Picasso samarbeidet i 17 år, et samarbeid som resulterte i en rekke skulpturer og bygningsutsmykninger rundt omkring i verden.

Slik ser en for seg at verket kan arte seg i det nye regjeringskvartalet:

:


Byggingen av Regjeringskvartalet med naturbetong er i seg selv interessant, ikke minst hvordan elvegrusen ble "hentet frem" fra støpen:Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism