20 november 2019

Fremdeles håp for Y-blokka

Da bomben smalt i regjeringskvartalet var Y-blokka bare dager fra å havne på en fredningsliste hos Riksantikvaren. Advokat Helge Skogseth Berg mener at dette har blitt oversett i behandlingen av saken. Det er også stilt spørsmål om vedtaket er i strid med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

– Vi har bedt om at rivingen blir utsatt, siden det er kommet inn nye momenter i saken, sa advokat Helge Skogseth Berg til NRK.

Berg jobber for Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Oslo Arkitektforening og Fortidsminneforeningen, som forsøker å stanse rivingen av Y-blokka.

– Vi har mottatt en omgjøringsbegjæring fra Fortidsminneforeningen, Norske Arkitekters Landsforbund og Oslo Arkitektforening. Vi skal nå behandle den saken. Den vil bli prioritert i departementet, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en epost til NRK.

Fylkesmannen har behandlet en anmodning fra Fortidsminneforeningen om å utsette rivingen. Fylkesmannen mente at rivingsvedtaket var gyldig, men ba departementet vurdere hele saken på nytt.

Etter planen skulle rivingen av Y-blokka startet i oktober. Regjeringen sa i forrige uke at den ikke ville vurdere saken på nytt.

Kilde: NRK

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism